Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

För en bättre sjukvård

Sjukvårdspartiet Gävleborg bildades år 2001 i Bollnäs, Gävleborgs län. I valet 2002 vann partiet fem mandat i landstingsfullmäktige, år 2006 fem mandat och 2010 fyra mandat.

I valet 2014 vann Sjukvårdspartiet sex mandat vilket innebär att partiet fick fler mandat än både KD och FP i landstingsfullmäktige. Partiets omedelbara målsättning vid bildandet var att vinna mandat i landstingsfullmäktige i Gävleborgs landsting och tillsammans bilda en ny politisk majoritet för att stoppa nedmonteringen av akutsjukvården vid sjukhuset i Bollnäs. Tidigare hade akutsjukhusen i Söderhamn och Sandviken stängts utan att utlovade kostnadsreduceringar kunnat redovisas. Det visade sig däremot att sjukvårdskostnaderna ökade i landstinget Gävleborg efter nedmonteringen av sjukhusen.

Läs mer om oss

Aktuell politik

Sjukvårdspartiet har i dag 1 mandat i Fullmäktige och sitter i opposition. Vi arbetat med att driva en aktiv politik där vi driver äldreomsorg, utbildning barnomsorgs och utvecklingsfrågor för Bollnäs kommuns utvecklings skull.

Partiet arbetar utifrån valprogram och driver aktuella frågor.

Läs mer om vår politik

Bli medlem

Medlem kan den bli som godkänner partiets stadgar och politiska program för utveckling av hälso- och sjukvården i Gävleborg. Medlemskap ger dig möjlighet att påverka direkt genom aktivt deltagande i partiets arbete, eller indirekt som stöd till partiet i dess arbete för bättre sjukvård, nära dig i Gävleborgs län.

Bli medlem du också
Styrelse

Ordförande:
Sven-Åke Von Veh

Vice ordförande:
Tony Nord

Kassör:
Hans Rodin

Ledamot:
Mike kepsy
Malin Wilhelmsson

Valberedning:
Henrik Olofsson
Jani Hirvonen

Revisor:
Mikael Sigvardsson

Länkar

Sjukvårdspartiet Dalarna
www.dalarnassjukvardsparti.se 

Sjukvårdspartiet Värmland
www.siv.nu

Sjukvårdspartiet Västernorrland
www.sjukvardspartiet.se

Sjukvårdspartiet i Jönköping
www.sjukvardspartietjkpglan.se

Sjukvårdspartiet Norrbotten
www.sjukvardspartiet.nu

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Tistronvägen 5
821 35 BOLLNÄS
Telefon: 070-55 21 199
Mail: info@svg.nu
Orgnr: 802431-3770
Producerad av