Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Aktiviteter

Årsmöte

Alla medlemmar hälsas Välkommen på Årsmöte den 19/3-22 kl 11.00.
Anmälan om deltagande meddelas till Ingrid Jonsson via tfn 073-0401138 eller Mail ingrid.jonsson355@gmail.com

Anmäl senast 15/3

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Tistronvägen 5
821 35 BOLLNÄS
Telefon: 070-55 21 199
Mail: info@svg.nu
Orgnr: 802431-3770
Producerad av