Aktuell politik

Sjukvårdspartiet Bollnäs har ett mandat och där har vi Kent Hedberg som lämnat partiet men sitter kvart som sk politisk vilde. Ers till fullmäktige i Bollnäs är Henrik Olofsson och sven Åke von Veh.

Ordförande för partiet i Bollnäs är sedan 2017 Henrik Olofsson

Gruppledare är sven Åke von Veh.

Vi har under denna mandatperiod inte kunnat arbeta politisk som vi velat då vårt mandat är blockerat av den ”politiska vilden ” som det kallas då en person lämnat sitt parti och sitter kvar på sitt uppdrag. Detta blir ett problem för vårt lokala parti då vi om han närvarar inte har någon rösträtt , motionsrätt el interpellationsrätt. Vi har dock yttranderätt. Vi är alltid närvarande och så fort han lämnar kommunfullmäktige tillfaller platsen oss och vi kan omedelbart agera som ett parti igen.

Vi har då oftast redan förberett ev motioner så vi omedelbart kan skicka in dessa då vi tjänstgör och på så sätt har vi i alla fall lyckats få in ca 25 motioner för sjukvårdspartiet Bollnäs.