Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Bli medlem

Medlem kan den bli som godkänner partiets stadgar och politiska program för utveckling av hälso- och sjukvården i Gävleborg. Medlemskap ger dig möjlighet att påverka direkt genom aktivt deltagande i partiets arbete, eller indirekt som stöd till partiet i dess arbete för bättre sjukvård, nära dig i Gävleborgs län.

Välkommen att bli medlem i partiet, ditt engagemang och medlemskap är viktigt för oss.

Medlemsavgift 150 kr - 10% går till Läkare utan gränser.
Medlem Bg 5588-9869

Medlemsansvarig: Sven-Åke Zakrisson
Lillängsvägen 22, 811 60 SANDVIKEN
E-post: info@svg.nu
Telefon: 076-833 78 30

Ansökan om medlemskap


SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Tistronvägen 5
821 35 BOLLNÄS
Telefon: 070-55 21 199
Mail: info@svg.nu
Orgnr: 802431-3770
Producerad av