Styrelse Bollnäs Sjukvårdsparti

Ordförande:
Henrik Olofsson

Vice ordförande:
Tony Nord

Kassör:
Ingrid Jonsson

Sekreterare:

Ledamot:
Andy Pallin
Kjell Linderot

Ersättare
Anna Smith

Valberedning:
Anders Eriksson

Revisor:
Joe Eriksson Glad