Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Ordförande

Ingrid Jonsson
fr.o.m 27/1-22 till årsmötet 19/3-22.

Vice ordförande

Andy Pallin

Kassör

Ingrid Jonsson

Sekreterare

Sven-Åke Von Veh

Ledamot

Anna Smith

Ersättare

-

Valberedning

Tony Nordh

Revisor

Joe Glad

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Sävsbergsvägen 19
821 30 BOLLNÄS
Telefon: 076-833 78 30
Mail: info@svg.nu

Orgnr: 802431-3770