Ta parti för sjukvården den 11 sep 2022

Insändare & Debatt

Äldreomsorg och skolan de viktigaste frågorna

Bollnäs kommun står inför stora utmaningar att klara sitt uppdrag inom de viktigaste områdena. Det är med fasa man ser framtiden då ledande politiker inte inser vilka problem man skapat och att man måste göra något nu.

Skolan
Barnen är framtiden och samhällets viktigaste insats för våra barn är att ge dem undervisning och här visar sig att Bollnäs kommun är bland de sämsta i landet. Att det är så stora skillnader är inte okey vi måste se till att fler når godkända resultat i skolan. Men då måste ledande politiker våga prioritera.

Hur kan det vara möjligt då socialdemokraterna har högsta ansvariga plats för skolfrågor att undervisningen kan vara så bristfällig att resultaten blir så dåliga. Har ni tappat kontrollen helt och hållet och bara fokuserar på att få en bandyhall på SJ området som kommer kräva mer resurser som borde gå till skolan.

Äldreomsorgen
Bollnäs kommun ligger inte bland de bästa när det gäller äldreomsorgen i Sverige, Vi har stora problem med boenden som är mycket gamla och där strukturen gör att det är brist på vårdplatser och där man numer erbjuder kylda matlådor till de äldres förtret. Man sparar på de gamlas mat, det är så skamligt så det är helt otroligt här vet jag att Bollnäs partiet och Socialdemokraterna pratat sig varma för införandet av detta.

Ska man spara och prioritera måste det göras så att kvallitet känsla och upplevelsen av mat eller vård inte drabbas. Man kan spara på många sätt administration är en väg att effektivisera. Erika Engberg socialdemokraterna är ordförande i Socialnämnden är ytterst ansvarig för bristen av resurser inom äldreomsorgen.

Sjukvårdspartiet vill se att det blir krafttag inom Äldreomsorgen och våra barns utbildningar i Bollnäs kommun.

SJUKVÅRDSPARTIET BOLLNÄS
Tistronvägen 5
821 35 BOLLNÄS
Telefon: 070-55 21 199
Mail: info@svg.nu
Orgnr: 802431-3770
Producerad av