Kalender 2018

Jan Fullmäktige Partistyrelse

Feb Fullmäktige Partistyrelse

Mars Fullmäktige Årsmöte partiet , fastställande av valprogram och vallista

April Fullmäktige Partistyrelse

Maj Fullmäktige Partistyrelse

Juni Fullmäktige Partistyrelse / Valupptakt

Aug Fullmäktige Partistyrelse

Sep 9 sep - Kommunval Bollnäs Partistyrelse

Okt Utvärdering valet

Nov

Dec Årsavslutning